Marcin Adamczyk Lista PSL, pozycja 14

Czytaj Więcej

Marcin Adamczyk

Kandydat na posła do Sejmu RP
Lista PSL pozycja 14

Mam 36 lat, jestem Prezesem Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej, Prezesem Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości, Zastępcą Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W dniu 25 października 2015 r. odbędą się wybory parlamentarne. Będziemy wybierać naszych reprezentantów w Sejmie i Senacie Rzeczpospolitej. Jak pokazuje nasza lokalna historia to bardzo odpowiedzialna decyzja. Skutki naszych wyborów będziemy oglądać i odczuwać przez najbliższe 4 lata. Zachęcam, warto wziąć tą odpowiedzialność! Głos wrzucony do urny może okazać się kluczowym, w tym aby nasza miejscowość, gmina i region mogły rozwijać się,

a my jako mieszkańcy będziemy mogli w niej mieszkać bezpiecznie, zdrowo i z radością. Zachęcam wszystkich aby skorzystali z tego przywileju, najwyższej władzy i w niedzielę 25 pażdziernika udali się do lokali wyborczych, oddając swój głos. W szczególności zaś zachęcam do głosowania na kandydatów na posłów do Sejmu. To w Sejmie zapadają decyzje m.in. o podziale środków finansowych na rozwój regionów, czy decyzje o wspieraniu polskich rodzin czy gałęzi gospodarki. To w Sejmie uzgadnianie są plany kluczowych inwestycji, które wpływają na to jak nam się mieszka, pracuje i żyje.

Co powiesz na kilka liczb związanych ze mną?

13
Lat zajmuję się sprawami społecznymi mieszkańców
13
Milionów złotych udało mi się pozyskać na szkolenia, warsztaty i wyjazdy
9
Lat wspieram lokalnych przedsiębiorców
25
Października przyjdź i oddaj na mnie swój głos!

Chcę zająć się tym, aby (...) nasz region był doceniony i uwzględniony w takim stopniu jak na to zasługuje.

Program wyborczy

Wstęp
Program
Wstęp

Najbliższe 4 lata będą bardzo istotne, jeśli nie kluczowe w wykorzystaniu i podziale środków europejskich na inwestycje w całej Polsce, w tym także w naszym regionie. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne wskazują, że może nas czekać kolejny kryzys gospodarczy ze źródłem w Chinach. Polska i nasz region muszą być na to właściwie przygotowane, abyśmy ponownie byli zieloną wyspą. Da się to osiągnąć poprzez wsparcie polskich rodzin, rodzinnych przedsiębiorstw, które są motorem napędowym naszej gospodarki, a także wzmocnienie sektora edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, przede wszystkim na obszarach wiejskich. Wykorzystajmy potencjał naszego regionu!

Program

• Przygotowanie specjalnego programu wsparcia rodzinnych przedsiębiorstw jako stymulatora rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.
• Rozszerzenie programu wsparcia dla polskich rodzin o pomoc edukacyjną, zdrowotną w postaci badań profilaktycznych w szczególności dla rodzin uboższych i na obszarach wiejskich.
• Stworzenie programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w szczególności z obszarów wiejskich, tak aby była możliwość podniesienia wiedzy, umiejętności w zależności od sytuacji na rynkach.
• Włączenie regionu częstochowskiego w rządowy program wsparcia Śląsk 2.0, gdyż jako region województwa śląskiego również odczuwamy skutki restrukturyzacji przemysłu ciężkiego.
• Regionalizacja programów wsparcia, tak aby z góry było wiadomo jaka pula środków finansowych jest do wykorzystania na każdy subregion, a pula ta była uzależniona od sytuacji gospodarczej, społecznej czy rynku pracy danego subregionu.
• Wsparcie rozwoju naszego regionu jako aglomeracji ze stolicą w Częstochowie, i traktowanie jej jako całości przy planach inwestycyjnych i rozwojowych.
• Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w zakresie prosumenckiej i produkcyjnej, jako alternatywy dla węglowego Śląska.
• Rozwój szerokopasmowego internetu oraz dostępności usług publicznych w formie elektronicznej.
• Promocja innowacyjności i innowacyjnych rozwiązań jako stymulatora dla rozwoju przedsiębiorczości oraz działań społecznych.
• Regionalizacja wsparcia osób bezrobotnych, w tym także rozwój i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
• Wsparcie lokalnych producentów rolnych, jako dostawców żywności dla mieszkańców subregionu w oparciu o system małego przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej, który będzie bazował o powstałe targowiska i kooperatywy żywnościowe.
• Promocja zrzeszeń i grup producentów żywności oraz wspieranie ich pomysłów innowacyjnych w zakresie technologicznym, marketingowym i sprzedażowym czy dystrybucyjnym.
• Wsparcie edukacji nieformalnej i pozaformalnej młodych ludzi, w ścisłym powiązaniu z lokalnym rynkiem pracy oraz predyspozycjami młodzieży.
• Rozwój polityki prorodzinnej poprzez nowe możliwości dla młodych małżeństw w zakresie opieki na dzieckiem, jego edukacji i bezpieczeństwa zdrowotnego całej rodziny.
• Wzbogacenie i poszerzenie oferty turystycznej naszego regionu w oparciu o nowe elementy, z wykorzystaniem istniejącej i nowej infrastruktury, walorów turystycznych, ale też kreatywności i pomysłów mieszkańców.

Spoty wyborcze

Ostatnio dodane:

Uczymy się przez całe życie

Ktoś powie to tylko slogan. Slogan, który i tak nie znajdzie mi pracy. A jednak. Warto wyspecjalizować się w jednym kierunku, ale trzeba pamiętać, że za kilka lat nasza specjalizacja już może nie być pożądana na rynku. Natomiast młode pokolenie powinno uczyć się języków, poznawać inne kultury i rozwijać swoje pasje. Takie możliwości daje program Erasmus+.

Młodzi z gwarancjami

Jaki jest obecnie największy problem młodego człowieka? Bezrobocie. Ponad 23% młodych ludzi w wieku poniżej 25 lat pozostaje bez zatrudnienia. Wszystkie narody bez wsparcia dla młodych powoli wymierają. Co czeka naszą młodzież na rynku pracy? Czy jesteśmy przygotowani żeby ich wesprzeć? Czy można dać gwarancje zatrudnienia?

Polska młoda wieś

Polska ma najwyższy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej odsetek młodych rolników. Prawie 15% polskich producentów rolnych ma mniej niż 35 lat. Rolnictwo jest kluczowe w procesie bezpieczeństwa żywności. Czy polski rząd ich wspiera? Czy nie czeka nas starzenie się rolnictwa? Prześledźmy na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polska innowacyjność

We wszystkich mediach możemy teraz słyszeć o innowacyjności. Tworzy się samodzielnie pogląd, że nie będąc innowacyjnym nie da się prowadzić firmy. Czym jest ta innowacyjność? Czy polska gospodarka jest innowacyjna? Czy polskie rolnictwo może być innowacyjne?

Organizacje pozarządowe w walce z wykluczeniem społecznym

Wykluczenie społeczne to pojęcie, które często pojawia się w różnych przekazach medialnych. Jako obywatele chcemy aby to państwo z nim walczyło. Ale czy tak powinno być? Jaką rolę mogą odebrać organizacje pozarządowe?

Wolontariat. Czy to się opłaca?

Dość często każdy młody człowiek zastanawia się nad swoją ścieżką edukacyjną, czy tez przyszłością zawodową. Część lubi działać społecznie, poznawać nowych ludzi, ale też chce podnosić swoje umiejętności, uczyć się języków. Czy da się połączyć obie rzeczy? Odpowiedzią jest Wolontariat Europejski.

Rozwijające się obszary wiejskie

Od kilku tygodni słyszymy wyraźny sygnał jednej z partii politycznych, że polska wieś jest w ruinie, że ludziom ciężko żyć na tych zgliszczach. Trzeba polską wieś odbudować. Czy to jest prawda? Co zmieniło się na polskiej wsi przez ostatnie lata?

Młodzież potencjałem regionu

Prawie 35% wszystkich mieszkańców regionu częstochowskiego to młodzi ludzie w wieku poniżej 35 lat. Czy nie jest to duży potencjał dla rozwoju? Czemu od 10 lat obserwujemy migrację krajową i zagraniczną naszych młodych mieszkańców? Co można z tym zrobić?

Znajdziesz mnie:

Jerzego Waszyngtona 73/15 w Częstochowie